Vuosikertomus 2021

“Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.”

Vuosikertomus 2021

KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI – HÖRSELSKADADES BARNS STÖD RY

on pääkaupunkiseudulla asuvien kuulovammaisten (kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten) lasten vanhempien muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ja lasten välisenä yhdyssiteenä pääkaupunkiseudulla, antaa tietoa kuuroudesta, huonokuuloisuudesta ja kuulomonivammaisuudesta, puolustaa lasten etuja ja vahvistaa lasten omaa identiteettiä sekä edustaa jäseniään Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitossa (KLVL ry), jonka jäsen yhdistys on.

Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.

Yhdistys on perustettu 5.4.1959.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.4.2021 hybridikokouksena. Paikkana puheenjohtajan koti ja mahdollisuus osallistua myös Microsoft TEAMSin välityksellä.

HALLITUS

Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Helinä Mellanen puheenjohtaja
Anna Laulainen sihteeri
Angelica Pax rahastonhoitaja
Minna Pajari jäsen
Camilla Hautaviita jäsen
Jukka Rautiainen jäsen
Annina Hjelm-Virtanen jäsen
Eija Bergström varajäsen

Yhdistyksemme toiminnantarkastajiksi valittiin Kristian Schavikin ja Kimmo Kurhinen.

Hallitus piti kaksi virallista etäkokousta vuoden 2021 aikana. Lisäksi hallitus päätti muun muassa edustajistaan KLVL:n hallitukseen. Kokouksista on laadittu pöytäkirjat. Tämän lisäksi yhdistyksen asioita on hoidettu sähköpostitse ja puhelimitse.

JÄSENISTÖ

Yhdistykseen liittyi kertomusvuonna 9 jäsenperhettä. Eronneita oli 1 perhe.
Vuoden 2021 lopussa varsinaisia jäsenperheitä oli 190.

Jäsenmaksu vuonna 2021 oli 25 € jäsenperheeltä. Hallituksen jäsenet ja kunniajäsenet vapautettiin jäsenmaksuista toimintavuoden ajaksi.

TOIMISTO

Yhdistyksen virallinen osoite on KLVL:n kanssa sama, Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki.

TOIMINNAN RAHOITUS

Jäsenmaksuja saimme yhteensä 1756,50 €. Osallistumismaksuja ei peritty toimintakaudella. KLVL:ltä yhdistys sai 2000 € jäsenjärjestöavustusta Superparkin toimintapäivään ja pikkujoulusaunailtaan. Täh? – paitojen tuottoja kertyi yhteensä 93,80 €.

TOIMINNAN KULUT

Toimintavuoden kulut olivat:

  • Jäsenistölle järjestettyjen tapahtumien kustannukset 1808€ (tiliöity v.2022 Superpark 1330 € + Saunailta 478 €)
  • Tiedotus- ja postituskulut 843,72 €
  • Jäsenmaksut KLVL:lle 910€
  • Pankkipalvelukulut 203,50€
  • Muut kokous- ja toimistokulut 272,80€

Toiminnan kulut olivat yhteensä 2230,02 €.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 714,72 €.

TAPAHTUMAT

Vuosikokous pidettiin 25.4.2021 klo16. Fyysisenä paikkana puheenjohtajan koti ja mahollisuus osallistua etäyhteydellä Microsoft TEAMSillä. Näin toimittiin pääkaupunkiseudun huonon koronatilanteen ja jäsenistön suojelemisen takia. Kokoukseen osallistui 10 aikuista.

Perhetapaaminen luistelun merkeissä 27.2.2021 yhdisti pari perhettä Pitäjänmäen jäällä.

Yhdistys järjesti koko päivän tapahtuman Vantaan Superparkissa 16.10.2021 vertaistuen merkeissä. Perheille tarjottiin rannekkeet. Perheitä osallistui 21, yhteensä 68 henkeä.

Saunailta Valkoisessa talossa järjestettiin 10.12.2021. Ohjelmassa uimista, saunomista, makkaranpaistoa ja keskustelua. Koronarajoituksien ollessa max 20 henkeä tilassa tapasimme mukavalla 16 hengen osallistujamäärällä

MUU TOIMINTA

KLT ry uudisti verkkosivunsa ja ilmeensä. www.kuulovammaistenlastentuki.fi sai uuden asun. Samalla uudistettiin yhdistyksen logo.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle lähetettiin tiedotteita jäsenrekisteri Membookin kautta. Yhdistyksellä on käytössä omat verkkosivut ja Facebookissa ryhmä ”KLT ry (pääkaupunkiseutu)”.

LIITON TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

KLT ry:n edustajina KLVL:n liittohallituksessa oli Minna Pajari ja hänen varajäsenenään Päivi Bom-Rajala.
Jäsenyhdistysten hallitusten edustajien ja KLVL:n hallituksen yhteistapaamista ei ollut koronan takia tänä toimintavuonna.
KLVL:n kevätliittokokouksessa 23.5.2021 Peurungassa yhdistyksellämme ei ollut edustajaa.
KLVL:n syysliittokokouksessa 31.10.2021 Nastolassa yhdistystä edusti Jenni Järvinen.
Espoossa 3..5.2022
Kuulovammaisten Lasten Tuki – Hörselskadade Barns Stöd r.y.
Hallitus