Vuosikertomus 2019

“Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.”

Vuosikertomus 2019

KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI – HÖRSELSKADADES BARNS STÖD RY

on pääkaupunkiseudulla asuvien kuulovammaisten (kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten) lasten vanhempien muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ja lasten välisenä yhdyssiteenä pääkaupunkiseudulla, antaa tietoa kuuroudesta, huonokuuloisuudesta ja kuulomonivammaisuudesta, puolustaa lasten etuja ja vahvistaa lasten omaa identiteettiä sekä edustaa jäseniään Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitossa (KLVL ry), jonka jäsen yhdistys on.

Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.

Yhdistys on perustettu 5.4.1959. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 61. toimintavuosi.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.4.2019 Vantaalla, Heurekassa.

HALLITUS

Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava vuosikokoukseen 28.4.2019 saakka

Minna Pajari puheenjohtaja
Anna Laulainen varapuheenjohtaja
Helinä Mellanen varainhoitaja
Terhi Hautala sihteeri
Minna Mäkipää jäsenrekisterinhoitaja
Tarja Lindholm jäsen
Camilla Hautaviita jäsen
Anniina Hjelm-Virtanen varajäsen

ja siitä lähtien

Minna Pajari puheenjohtaja
Annina Hjelm-Virtanen
Anu Juvonen
Camilla Hautaviita
Anna Laulainen
Senni Gustaffson
Minna Mäkipää
Helinä Mellanen varajäsen

Vanha hallitus kokoontui 3 kertaa ja uusi 1 kertaa vuoden 2019 aikana. Kaikista kokouksista on laadittu pöytäkirjat. Tämän lisäksi yhdistyksen asioita on hoidettu sähköpostitse.

Yhdistyksemme toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Tikka ja Krisitan Schavikin ja varatarkastajiksi Terhi Hautala ja Niina With.

JÄSENISTÖ

Yhdistykseen liittyi kertomusvuonna 7 jäsenperhettä. Eronneita oli 7 perhettä.
Vuoden 2019 lopussa varsinaisia jäsenperheitä oli 172.

Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 25 € jäsenperheeltä.

TOIMISTO

Yhdistyksen virallinen osoite on KLVL:n kanssa sama, Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki.

TOIMINNAN RAHOITUS

Jäsenmaksuja saimme yhteensä 3055€. Osallistumismaksuja perittiin 1020€.

TOIMINNAN KULUT

Toimintavuoden kulut olivat:
Jäsenistölle järjestettyjen tapahtumien kustannukset 3202€
Tiedotus- ja postituskulut 3€
Jäsenmaksut KLVL:lle 855€
Pankkipalvelukulut 210€
Muut kokous- ja toimistokulut (netti & laskutuslisät) 123,88€

Toiminnan kulut olivat yhteensä 4121,68 €.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 551,32 €.

TAPAHTUMAT

Vuosikokous pidettiin huhtikuussa Vantaalla Heurekassa. Yhdistys tarjosi sisäänpääsyn sekä lounaan jäsenilleen. Tapahtumaan osallistui yhteensä 63 henkeä yhteensä.

Yhdistys teki 3.11.2019 päiväristeilyn Tallinnaan yhdistyksen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Osallistujia risteilylle oli 26 aikuista ja 30 lasta. Kuuloalan kuulumiset vaihdettiin ja vertaistukea tarjottiin kuulovammaisten lasten ja vanhempien kesken.

MUU TOIMINTA

Puheenjohtaja kuuluu HUS järjestöjen yhteistyöelimeen Olgaan. Täh? paitojen myynti toiminnan tukemiseksi on jatkunut läpi vuoden ja tuotot vuodelta ovat 153€.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle lähetettiin tiedotteita. Yhdistyksellä on käytössä oma sähköpostiosoite, nettisivut ja Facebookissa ryhmä ”KLT ry”.

LIITON TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

KLT ry:n edustajina KLVL:n liittohallituksessa oli Minna Pajari.
KLVL:n kevätliittokokouksessa yhdistyksellä ei ollut edustajaa.
KLVL:n syysliittokokouksessa yhdistyksellä ei ollut edustajaa.

Helsingissä 20.2.2020

Kuulovammaisten Lasten Tuki – Hörselskadade Barns Stöd r.y.