Vuosikertomus 2018

“Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.”

Vuosikertomus 2018

KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI – HÖRSELSKADADES BARNS STÖD RY

on pääkaupunkiseudulla asuvien kuulovammaisten (kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten) lasten vanhempien muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ja lasten välisenä yhdyssiteenä pääkaupunkiseudulla, antaa tietoa kuuroudesta, huonokuuloisuudesta ja kuulomonivammaisuudesta, puolustaa lasten etuja ja vahvistaa lasten omaa identiteettiä sekä edustaa jäseniään Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitossa (KLVL ry), jonka jäsen yhdistys on.

Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.

Yhdistys on perustettu 5.4.1959. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 60. toimintavuosi.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.3.2018 Vantaalla, Heurekassa.

HALLITUS

Vuosikokouksessa 11.3.2018 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Minna Pajari puheenjohtaja
Anna Laulainen varapuheenjohtaja
Helinä Mellanen varainhoitaja
Terhi Hautala sihteeri
Tarja Lindholm jäsen
Minna Mäkipää jäsen
Camilla Hautaviita jäsen
Annina Hjelm-Virtanen varajäsen

Yhdistyksemme toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Tikka ja Kristian Schavikin. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Karoliina Kollin ja Anneli Rajaniemi.

Hallitus piti kolme virallista kokousta vuoden 2018 aikana. Lisäksi hallitus päätti muun muassa ehdokkaastaan KLVL:n puheenjohtajaksi ja edustajistaan KLVL:n hallitukseen. Kaikista kokouksista on laadittu pöytäkirjat. Tämän lisäksi yhdistyksen asioita on hoidettu sähköpostitse.

JÄSENISTÖ

Yhdistykseen liittyi kertomusvuonna 10 jäsenperhettä. Eronneita oli 5 perhettä.
Vuoden 2018 lopussa varsinaisia jäsenperheitä oli 172.

Jäsenmaksu vuonna 2018 oli 25 € jäsenperheeltä. Hallituksen jäsenet ja kunniajäsenet vapautettiin jäsenmaksuista toimintavuoden ajaksi.

TOIMISTO

Yhdistyksen virallinen osoite on KLVL:n kanssa sama, Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki.

TOIMINNAN RAHOITUS

Jäsenmaksuja saimme yhteensä 3737 €. Osallistumismaksuja perittiin 1068 €. KLVL:ltä yhdistys sai 1000 € avustusta Tykkimäen retken rahoittamiseksi. Täh? – paitojen tuottoja kertyi yhteensä 907,20 €. Edellisenä vuonna 2016 Täh? Paitoihin sijoitettiin yhdistyksen varoja yhteensä 2683,03 € ja tuottoja myynneistä kertyi 1916 €. Kannatusjäsenmaksuja yhdistys sai 50 €.

TOIMINNAN KULUT

Toimintavuoden kulut olivat:
Jäsenistölle järjestettyjen tapahtumien kustannukset 4116,01 €
Tiedotus- ja postituskulut 162,03 €
Jäsenmaksut KLVL:lle 555,60 €
Pankkipalvelukulut 189,00 €
Muut kokous- ja toimistokulut 462,58 €

Toiminnan kulut olivat yhteensä 4929,62 €.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 1060,18 €.

TAPAHTUMAT

Vuosikokous pidettiin 11.3.2018 Vantaalla Heurekassa. Yhdistys tarjosi sisäänpääsyn sekä lounaan jäsenilleen. Kokoukseen osallistui 18 aikuista. Lapsia mukana tapahtumassa oli noin 16.

Yhdistys teki 19.8.2017 koko päivän retken Tykkimäen huvipuistoon. Matkassa oltiin omalla linja-autolla. Perheitä retkelle osallistui kahdeksantoista, yhteensä 66 henkeä. KLVL:ltä saatua tukea kohdennettiin tämän retken kustannuksiin 1000 euroa.

Saunailta Valkoisessa talossa järjestettiin 25.10. mukavalla osallistujamäärällä.

MUU TOIMINTA

Täh?-paitojen myynti toiminnan tukemiseksi on jatkunut läpi vuoden ja tuotot vuodelta 907,20€.

KLT ry oli myös mukana Pitäjänmäen nuorisotalolla keväällä sekä syksyllä kokoontuneessa luovan toiminnan kerhossa yhdessä LapCI ry:n kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle lähetettiin tiedotteita. Yhdistyksellä on käytössä oma sähköpostiosoite, verkkosivut ja Facebookissa ryhmä ”KLT ry”.

LIITON TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

KLT ry:n edustajina KLVL:n liittohallituksessa oli Minna Pajari ja hänen varajäsenenään Elina Pokki.

Jäsenyhdistysten hallitusten edustajien ja KLVL:n hallituksen yhteistapaaminen 16.9.2017 Käpylässä KLT ry:n edustajina paikalla Aapo Rikala ja Anne Burakoff.

KLVL:n kevätliittokokouksessa 17.5.2017 Siuntiossa yhdistystä edustivat Angelica Pax.

KLVL:n syysliittokokouksessa yhdistyksellä ei ollut edustajaa.

Helsingissä x.x.2019

Kuulovammaisten Lasten Tuki – Hörselskadade Barns Stöd r.y.

Hallitus