Vuosikertomus 2017

“Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.”

Vuosikertomus 2017

KUULOVAMMAISTEN LASTEN TUKI – HÖRSELSKADADES BARNS STÖD RY

on pääkaupunkiseudulla asuvien kuulovammaisten (kuurojen, huonokuuloisten ja kuulo­monivammaisten) lasten vanhempien muodostama yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ja lasten välisenä yhdyssiteenä pääkaupunkiseudulla, antaa tietoa kuuroudesta, huonokuuloisuudesta ja kuulomonivammaisuudesta, puolustaa lasten etuja ja vahvistaa lasten omaa identiteettiä sekä edustaa jäseniään Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitossa (KLVL ry), jonka jäsen yhdistys on.

Toiminnalla tarjotaan kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuudet tavata toisiaan ja tutustua toisiinsa.

Yhdistys on perustettu 5.4.1959. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 59. toimintavuosi.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 1.4.2016 Vantaalla, Heurekassa.

HALLITUS

Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava vuosikokoukseen 1.4.2016 saakka

Aapo Rikala                            puheenjohtaja
Minna Varpula                       varapuheenjohtaja
Helinä Mellanen                      rahastonhoitaja
Valo Widbom                          sihteeri
Tarja Lindholm                       tiedottaja (nettisivut)
Outi Kujala
Minna Mäkipää                       jäsenrekisterinhoitaja
Mikko Parviainen                   varajäsen

ja siitä lähtien

Aapo Rikala                            puheenjohtaja
Minna Varpula                       varapuheenjohtaja
Helinä Mellanen                      rahastonhoitaja
Valo Widbom                          sihteeri
Tarja Lindholm                       tiedottaja (nettisivut)
Minna Mäkipää                        jäsenrekisterinhoitaja
Anne Burakoff
Terhi Hautala                           varajäsen

Vanha hallitus kokoontui 2 kertaa ja uusi 3 kertaa vuoden 2017 aikana. Lisäksi hallitus päätti muun muassa ehdokkaastaan KLVL:n puheenjohtajaksi ja edustajistaan KLVL:n hallitukseen. Kaikista kokouksista on laadittu pöytäkirjat mutta tietoteknisistä syistä sihteerin tietokoneen kaaduttua 6.3 ja 5.5 kokousten pöytäkirjat puuttuvat. Tämän lisäksi yhdistyksen asioita on hoidettu sähköpostitse.

Yhdistyksemme toiminnantarkastajiksi valittiin Pauli Tikka ja Markku Rajaniemi ja heidän varamiehinään Anssi Teivainen ja Kristian Schavikin.

JÄSENISTÖ

Yhdistykseen liittyi kertomusvuonna 15 jäsenperhettä. Eronneita oli 20 perhettä.
Vuoden 2017 lopussa varsinaisia jäsenperheitä oli 167.

Jäsenmaksu vuonna 2017 oli 25 € jäsenperheeltä.

TOIMISTO

Yhdistyksen virallinen osoite on KLVL:n kanssa sama, Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki.

TOIMINNAN RAHOITUS

Jäsenmaksuja saimme yhteensä 3737 €. Osallistumismaksuja perittiin 1068 €. KLVL:ltä yhdistys sai 1000 € avustusta Tykkimäen retken rahoittamiseksi. Täh? – paitojen tuottoja kertyi yhteensä 907,20 €.  Kannatusjäsenmaksuja yhdistys sai 50 €.

TOIMINNAN KULUT

Toimintavuoden kulut olivat:

Jäsenistölle järjestettyjen tapahtumien kustannukset     4116,01 €
Tiedotus- ja postituskulut                                                      162,03 €
Jäsenmaksut KLVL:lle                                                            555,60 €
Pankkipalvelukulut                                                                  189,00 €
Muut kokous- ja toimistokulut                                              462,58 €

Toiminnan kulut olivat yhteensä 4929,62 €.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 1060,18 €.

TAPAHTUMAT

Vuosikokous pidettiin huhtikuussa Vantaalla Heurekassa. Yhdistys tarjosi sisäänpääsyn sekä lounaan jäsenilleen. Kokoukseen osallistui 18 aikuista ja lapsia mukana noin 16.

Laskiaisrieha Salmessa 28.2. toi yhteen noin 10 perhettä paistamaan makkaraa, laskemaan mäkeä ja rekiajelulle.

14.3.2017 oli nukketeatteri Sammon Sateenkaarikala-esitys.

Mustasaaren retkelle 1.7. osallistui 33 lasta ja 29 aikuista seuraamaan kesäteatteria, grillaamaan ja lounastamaan yhdessä.

Yhdistys teki 19.8.2017 koko päivän retken Tykkimäen huvipuistoon. Matkassa oltiin omalla linja-autolla. Perheitä retkelle osallistui kahdeksantoista, yhteensä 66 henkeä. 1000e KLVL:ltä kohdennettiin tämän retken kustannuksiin.

Saunailta Valkoisessa talossa järjestettiin 25.10. mukavalla osallistujamäärällä.

MUU TOIMINTA

KLT ry oli myös mukana Pitäjänmäen nuorisotalolla keväällä sekä syksyllä kokoontuneessa luovan toiminnan kerhossa yhdessä LapCI ry:n kanssa.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenistölle lähetettiin tiedotteita. Yhdistyksellä on käytössä oma sähköpostiosoite, nettisivut ja Facebookissa ryhmä ”KLT ry”.

LIITON TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

KLT ry:n edustajina KLVL:n liittohallituksessa oli Minna Pajari ja hänen varajäsenenään Elina Pokki.

Jäsenyhdistysten hallitusten edustajien ja KLVL:n hallituksen yhteistapaaminen 16.9.2017 Käpylässä KLT ry:n edustajina paikalla Aapo Rikala ja Anne Burakoff.

KLVL:n kevätliittokokouksessa 17.5.2017 Siuntiossa yhdistystä edustivat Angelica Pax.

KLVL:n syysliittokokouksessa yhdistyksellä ei ollut edustajaa.

Helsingissä 1.2.2018

Kuulovammaisten Lasten Tuki – Hörselskadade Barns Stöd r.y.

Hallitus