KLT ry

“Yhdistys on siis vanhin kuulovammaisten lasten tuki -yhdistyksistä ja vanhempi kuin kattoliitto KLVL ry”

KLT ry
Kuulovammaisten Lasten Tuki – Hörselskadade Barns Stöd Ry

KLT perustettiin Helsingissä 5.4.1959. Yhdistys on siis vanhin kuulovammaisten lasten tuki -yhdistyksistä ja vanhempi kuin kattoliitto KLVL ry. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Per Nyberg ja sihteeriksi Aino Elomaa.

Yhdistystä perustaessa jäsenmäärä oli 51 perhettä ja vuonna 1967 jäsenmäärä ylitti 100 perheen rajan. Jäsenperheitä oli jo 146. Vuonna 2014 jäsenperheitä oli noin 160 ja vuonna 2020 jäsenperheitä oli yhteensä 182.

Yhdistys järjesti alussa mm. joulumyyjäisiä varojen keräämiseksi, viittomakielen opetusta ja vuotuisen lasten kesäleirin. Myös yhteydenpito kuulovammaisten lasten päiväkoteihin oli tärkeää.

Yhdistyksen säännöt uusittiin vuonna 2014 ja tällöin vahvistettiin yhdistyksen toimintamuodoiksi seuraavat:

  • järjestää kokouksia, retkiä, kerhoja ja illanviettoja,
  • tukee kuulovammaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa,
  • levittää tietoa kuuroudesta, huonokuuloisuudesta ja kuulomonivammaisuudesta,
  • seuraa alan kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla,
  • tekee viranomaisille tarpeellisia esityksiä,
  • tukee opetushuoltoa,
  • asettaa toimikuntia ja jaostoja sekä
  • osallistuu Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton toimintaan liittokokouksissa ja liittohallituksessa.